Zoeken

HIRB+ duurzaamheid

De HIRB+ duurzaamheidssubsidie is momenteel gesloten. Aanvragen gaan weer open in maart 2024

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming van bestaande bedrijfspanden op bedrijventerreinen stimuleren. GreenBiz IJmond ondersteunt en ontzorgt ondernemers op bedrijventerreinen in de IJmond bij het aanvragen van deze - maar ook andere - subsidie(mogelijkheden).

De HIRB+ duurzaamheidssubsidie is momenteel gesloten.

Waar is de HIRB+ duurzaamheid subsidie voor?

De HIRB+ duurzaamheid (HIRB+) subsidie is bedoeld als stimuleringsregeling  voor ondernemers op bedrijventerreinen voor energiebesparingsmaatregelen zoals:

 • Zonnepanelen
 • Laadpalen
 • Isolatiemaatregelen
 • Ledverlichting
 • Laag temperatuurverwarming

In bijlage 1 van de subsidieregeling zijn alle subsidiale maatregelen opgenomen.

Afgelopen twee jaar hebben de projectleiders van GreenBiz IJmond al meer dan 40 ondernemers geholpen met het aanvragen van subsidie en we gaan het u als ondernemer nu nog makkelijker maken.

Hoeveel subsidie wordt er verstrekt? Wat is het minimum, maximum bedrag?

 • Het minimale subsidiebedrag is € 5.000 en het maximale subsidiebedrag is € 200.000,-
 • Vraagt u meer dan € 60.000,- subsidie aan dan dienst u dit samen met twee andere bedrijven aan te vragen. Wij brengen u graag in contact met u collega ondernemers.
 • Het subsidiebedrag is 20% van de investering voor alle maatregelen. Alleen voor zonnepanelen is dit 10%.
 • Ook als u de ondergrens van € 5.000,- niet haalt, neem dan contact met ons op.  Ook dan brengen wij u graag in verbinding met andere bedrijven.

Wat is onze rol?

Wij hebben de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan in het begeleiden van bedrijven in het aanvragen van deze en andere subsidies. Wij hebben gemerkt dat bedrijven graag ontzorgd willen worden. Zowel bij de aanvraag als bij de verantwoording achteraf.

Wat moet u doen?

Een externe adviseur (Nova Connect)

 • Wij sturen de formulieren die wij samen hebben ingevuld naar onze subsidieadviseur Nova Connect. Nova Connect stelt op basis van de door ons aangeleverde informatie de subsidieaanvraag op en dient deze in bij Provincie Noord-Holland. Ook het indienen van het vaststellingsverzoek wordt door Nova Connect geregeld.

Nova Connect ondersteunt niet alleen bij aanvraag HIRB+ duurzaamheid maar onderzoekt ook andere subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf. Zoals ISDE, EIA, SDE.

Het proces?

Wat kost het en wat levert het op?

Wij betalen per aanvraag een vast bedrag aan Nova Connect. U betaalt 5%  van het subsidiebedrag aan Nova Connect. Daarmee komt 95% van het  uitgekeerde subsidiebedrag naar uw bedrijf. Dus wanneer u € 5.000,-  subsidie ontvangt, gaat er 250 euro vanaf. Daarmee wordt u volledig  ontzorgd. Als u een subsidie bedrag heeft dat hoger is dan € 50.000,-  gaan we in overleg over het percentage.

Tot wanneer kan je subsidie aanvragen?

De HIRB+ duurzaamheid loopt tot 15 december 2023. De subsidiepot is ruim 2 miljoen. Wie het eerst komt, wie het eerst aan de beurt is. Dus meldt u snel aan. Op is op. Vanaf de indiening duurt het maximaal 13 weken totdat provincie Noord-Holland de aanvraag "ontvankelijk" verklaart en een beschikking afgeeft.

Wat is het verschil met de vorige HIRB+ duurzaamheid?

Bij de vorige  HIRB+ duurzaamheid subsidie was het een vereiste om met minimaal twee andere bedrijven de subsidie aan te vragen. Nu hoeft je alleen (minimaal twee) partners te zoeken bij de aanvraag van een subsidie van € 60.000,- of hoger. Wij helpen u hier ook graag bij. Een samenwerkingsverband is ook noodzakelijk wanneer het aangevraagde subsidiebedrag lager dan € 5.000 is.


Logo provincie Noord-Holland

Deze bedrijven hebben akkoord op deze subsidieaanvraag:

 • Blok System Supply
 • Intures
 • Machinefabriek Adrichem
 • Zeevishandel N. Waasdorp
 • Bouwmensen KZW
 • Autobedrijf Egmond
 • Van der Deijl Kozijnen
 • Facta Constructietechniek
 • Autoservice P. Verkaik
 • Zonjee Stokkenfabriek
 • Optima Cycles (Van der Meijden Haarlem Beheer)
 • Van Gool
 • Van der Wal Techniek
 • Slijptechniek IJmond
 • J. Starreveld Holding