Circular

GreenBiz Circular: uw bedrijfsafval is geld waard!

Weet u dat er vaak nog veel waardevolle materialen zit in uw reststromen (afval)? Wij helpen u graag om daar oplossingen voor te vinden. Dan zult u zien welke afvalstoffen u kunt opwaarderen tot nieuwe grondstoffen én dat circulariteit een zeer positieve uitwerking op uw portemonnee heeft!

Sinds we ons in 2020 als GreenBiz Circular hebben aangesloten bij het Europese Upcycle Your Waste programma, maken we ondernemers in de IJmond bewust van de waarde van hun afval. Want als je afval kunt (her)gebruiken als nieuwe grondstoffen, biedt dat voor u als ondernemer veel voordelen. Zo wordt ten eerste het groeiende mondiale probleem van schaarste aan grondstoffen sterk verminderd. Daarnaast zullen de kosten van het verwerken van restafval in 2030 liefst vertienvoudigd zijn, dus een sterke reductie van uw afvalberg is financieel gezien erg aantrekkelijk. Bovendien zorgt een lagere afvalverbranding voor minder CO₂-uitstoot en dus een beter milieu.  Meer informatie vindt u op deze pagina!

Ontmoet onze ondernemersgroep Circulair

Een leuke spin-off is dat een enthousiaste groep IJmond-bedrijven inmiddels een speciale ondernemersgroep circulair ondernemen heeft gevormd. Zij vergaderen elke twee weken over kansen die zich voordoen en ontwikkelen nieuwe formules. Meer informatie vindt u op deze pagina!

Onze circulaire producten en diensten

Hieronder vindt u een overzicht van onze circulaire producten en diensten. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de WOW Fabriek waar alle ondernemers in de IJmond hun circulaire producten presenteren. Ook zijn praktische tips om met circulariteit in uw bedrijf aan de slag te gaan samengevat in de afvalmanagementgids. Download ook de UYW-flyer voor meer informatie.