Colofon

De informatie op deze site valt onder Copyright © van GreenBiz IJmond/Omgevingsdienst IJmond. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, stuur ons dan een bericht via de contactpagina. Ook voor meer informatie neemt u contact met ons op via onze contactpagina.

Ontwerp, realisatie inclusief de implementatie van IPROX-CMS als Site Management Systeem zijn verzorgd door InfoProjects bv.

Deze website bevat stockphotografie via Shutterstock. Deze afbeedingen zijn niet vrij her te gebruiken.