Zoeken

Pilot Reststoffenhub op De Trompet - een update

Gepubliceerd op 13 december 2022

Eind oktober zijn we gestart met de pilot Reststoffenhub op De Trompet. We zijn al anderhalve maand onderweg met bijna 50 deelnemende bedrijven. In de afgelopen anderhalve maand hebben we veel geleerd. We geven een update over de vorderingen van de pilot.

De getallen

  • De pilot is nu 1,5 maand operationeel
  • Er doen bijna 50 bedrijven mee aan de pilot
  • De containers zijn 8 keer omgewisseld
  • Er is in totaal 5620 kilo papier opgehaald en verwerkt
  • Het plastic is nog niet opgehaald door GPgroot, de aantallen daarvan zijn lager dan verwacht

Wat hebben we geleerd?

Het doel van de pilot is om te onderzoeken of – en hoe – een reststoffenhub kan werken op bedrijventerrein De Trompet. Daarnaast onderzoeken we of ondernemers enthousiast zijn over het concept en op de lange termijn willen blijven deelnemen.

Veel deelnemers zijn enthousiast over de pilot; we krijgen al verzoeken om de hub door te zetten na de pilotperiode. De kwaliteit van de afvalstromen die we ophalen is goed en we kunnen daardoor hoogwaardig recyclen.

Het is en blijft een pilot – soms gaat er iets mis en daar leren we van. Er is bijvoorbeeld wel eens miscommunicatie over de locatie van het afval, waardoor de mannen van IJmond Werkt het niet kunnen vinden en ondernemers te lang met de spullen zitten. We zullen in het nieuwe jaar een (telefonisch) onderzoek doen naar jullie ervaringen tot zover. We kijken dan of we verbeteringen kunnen doorvoeren.

Wat gebeurt er na de pilot?

De pilot loopt tot eind februari. We ontvangen vragen van ondernemers over wat er na afloop van de pilot gaat gebeuren. De bevindingen tot zover zijn zo positief dat we werken aan het inregelen van een vaste reststoffenhub op de Trompet. GreenBiz IJmond, BIZ Trompet en Gemeente Heemskerk onderzoeken daar momenteel de mogelijkheden voor. Dit is een uitgebreid proces en zal niet eind februari gereed zijn. We bespreken daarom met de BIZ Trompet of – en hoe – we kunnen zorgen dat de hub (zoals die nu staat) in operatie kan blijven.

De pilot wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-project Upcyle Your Waste.


Bekijk onze video!