Zoeken

Pilot reststoffenhub op bedrijventerrein De Trompet van start

Gepubliceerd op 27 oktober 2022

De pilot rond de reststoffenhub van GreenBiz IJmond op het Heemskerkse bedrijventerrein De Trompet is gestart. Deelnemers aan de pilot kunnen vanaf 27 oktober 2022 gebruik maken van deze hub. Wat is dit voor hub en wat houdt de pilot precies in?

In het voorjaar van 2022 verkende GreenBiz IJmond de opties voor een zogenoemde reststoffenhub op bedrijventerrein De Trompet. Een hub is een verzamelpunt op het bedrijventerrein voor alle reststoffenstromen, zodat deze goedkoper en duurzamer verwerkt en hergebruikt kunnen worden. Uit de gesprekken met ondernemers bleek voldoende interesse, dus gaat de hub op 27 oktober open. De pilotperiode loopt tot 27 februari 2023.

Samen en lokaal bedrijven verduurzamen

"We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen van ondernemers die we benaderd hebben voor de pilot. Door ruimtegebrek of andere praktische uitdagingen worden papier en plasticfolies nog lang niet altijd gescheiden, terwijl dat wel de wens is. Met deze pilot faciliteren we dat voor ondernemers," aldus Dennis Hermens, Projectleider Duurzame Bedrijven bij GreenBiz IJmond.

Zo werkt de reststoffenhub

Deelnemende ondernemers kunnen tijdens de pilot hun plasticfolie, karton en papier gescheiden aanbieden. Deze reststoffen moeten verzameld worden op een droge plek, waarna IJmond Werkt het op komt halen. Vervolgens gaan de reststromen naar de reststoffenhub. Zodra deze vol is, wordt deze geleegd door reststoffenverwerker GP Groot. De reststoffen worden daarna duurzaam verwerkt.

Aanmelden kan nog

Inmiddels hebben bijna 50 ondernemers op De Trompet zich aangemeld voor de pilot. Onderneemt u ook op de Trompet, maar doet u nog niet mee aan de pilot? Aanmelden kan via www.greenbizijmond.nl/reststoffenhub. Na aanmelding neemt GreenBiz IJmond contact met u op om een afspraak te maken. Er wordt dan met u besproken hoe u uw afvalstromen aanbiedt en hoe vaak het opgehaald dient te worden.

Over GreenBiz IJmond

Vereniging GreenBiz IJmond is een initiatief voor en door ondernemers. Wij werken samen met ondernemers aan het verduurzamen van het bedrijf en het bedrijventerrein. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt de GreenBiz-bedrijven kosteloos bij hun activiteiten maar bijvoorbeeld ook door middel van advies en denkkracht over energiebesparing en duurzame energie of het begeleiden van subsidieaanvragen. Ook organiseren wij evenementen die aansluiten bij onze pijlers. Sluit u aan bij GreenBiz IJmond en vergroot uw lokale netwerk. Deze pilot is onderdeel van het Interreg-programma Upcycle Your Waste.


Deze pilot is onderdeel van het Interreg-programma Upcyclye Your Waste