Zoeken

Energiehub Uitgeest-Noord

Samen netcongestie verminderen: Energiehub Uitgeest-Noord

U wilt uitbreiden naar meer machines, of u wilt verduurzamen met elektrische auto’s. Maar er is geen ruimte op het net om aan uw grote(re) vraag naar elektriciteit te voldoen. Dat kan niet! Daarom gaan GreenBiz IJmond, Bennex BV en het ROC Nova College, campus Beverwijk samen met u een oplossing realiseren. In samenwerking met uw collega-ondernemers Akerbouw, Van der Lem Groothandel en Facta worden de eerste stappen gezet.

In oktober 2023 bereikte het elektriciteitsnet in Noord-Holland zijn maximale capaciteit voor afname, waardoor netcongestie ontstond in de hele provincie, ook in Uitgeest. Dit belemmert bedrijven bij het vergroenen door duurzame energieproductie en elektrificatie. Om dit aan te pakken, wordt het project Energiehub Uitgeest-Noord gelanceerd om netcongestie te verminderen.

Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijventerreinen significant CO2 kunnen verminderen door samen te werken in een Energiehub. Dit stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsdoelen te bereiken, meer schone energie te produceren en extra laadpunten te ontwikkelen. De Energie Hub versnelt de vergroening van bedrijventerreinen, bevordert duurzame energieprojecten en vergroot de netcapaciteit.

Technisch gezien maakt de Energiehub gebruik van geavanceerde Energie Management Systeem (EMS)-technologie, prioriteitsregelingen en koppelingen met energie- en capaciteitsmarkten. Deze systemen reguleren energiestromen, verminderen piekverbruik en optimaliseren duurzame energiebronnen en bestaande netwerkinfrastructuur. Hierdoor wordt het mogelijk om warmtepompen en (snel)laadpalen te installeren, wat momenteel wordt belemmerd door netcongestie. Daarnaast creëert de Energie Hub extra netcapaciteit voor bedrijfsuitbreidingen, waardoor verplaatsing naar andere locaties wordt voorkomen.

We gaan drie stappen doorlopen:

  1. Optimalisatie van energiestromen ‘achter de meter’
  2. Implementatie van groepscontracten, waardoor bedrijven hun transportcapaciteit onderling kunnen optimaliseren
  3. Optimalisatie van energiegebruik ‘voor de meter’ met een Battery Energy Storage System (BESS). Dit voegt extra flexibiliteit toe, wat resulteert in een vermindering van netcongestie, lagere energietarieven en een continue stroomvoorziening voor bedrijven op het terrein.

In drie stappen realiseren we Energiehub Uitgeest-Noord

Eerste fase: Optimalisatie achter de meter

Het doel in deze fase is beter inzicht krijgen in de energiestromen van de bedrijven op bedrijventerrein Uitgeest-Noord. Dit doen wij door middel van het plaatsen van energiemeters op de elektriciteitsaansluiting. We ontdekken de grootverbruikers in het pand en de apparaten waar sluipverbruik optreedt. Door het optimaliseren van de energiestromen achter de meter kan de netaansluiting efficiënter gebruikt worden. Dit kan zorgen voor lagere energierekeningen en afname van de CO2 voetprint.

Tweede fase: Onderzoek naar flexibiliteit

In de tweede fase kijken we waar de bedrijven flexibel elektriciteit kunnen gebruiken. Welke elektrische apparatuur kan aan- en uitgezet worden en op welk moment? Door slim om te gaan met elektriciteit en apparatuur slim aan te sturen kunnen al behoorlijke besparingen behaald worden.

Derde fase: Optimalisatie voor de meter

In deze fase kunnen bedrijven aansluiten op een lokaal energiesysteem waarbij elektriciteit gedeeld kan worden op de meest efficiënte en economisch aantrekkelijke manier. De lokale samenwerking maakt het mogelijk om de energie-opwek en -opslag efficiënt te regelen.

Op deze manier werken bedrijven samen aan meer ruimte voor duurzame groei voor bedrijven.

Just Transition Fund

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.

Dit project is een samenwerking van