Zoeken

JTF-subsidie voor Energiehub Uitgeest-Noord

Gepubliceerd op 30 mei 2024

Het project Energiehub Uitgeest-Noord heeft € 636.799 Just Transition Fund (JTF) subsidie toegekend gekregen. Dit JTF IJmond project gaat bijdragen aan het verminderen van de effecten van netcongestie.

Ook in de IJmond is er sprake van netcongestie, wat inhoudt dat op piekmomenten het elektriciteitsnet overbelast is. Dit probleem belemmert de bedrijven om te groeien en hun verduurzamingsdoelen te bereiken. GreenBiz IJmond, bedrijf Bennex en het Nova College gaan in Uitgeest-Noord van start met een uniek project om de netwerkcongestie te verminderen.

Samenwerking overheid, bedrijfsleven en onderwijs

In dit project biedt Bennex slimme energie- en monitoringoplossingen voor duurzame energie. De energiestromen 'achter de meter' worden geoptimaliseerd door de implementatie van een Energie Management Systeem op bedrijfsniveau. Het Nova College is verantwoordelijk voor de kennisdeling en scholing.

Collectief energieprofiel

De uitdaging van het project Energiehub Uitgeest-Noord is het gezamenlijk optimaliseren van het elektriciteitsgebruik 'voor de meter'. Dit betekent dat op een bedrijventerrein een collectief energieprofiel wordt opgesteld. Als er inzicht is in hoeveel en wanneer een bedrijf stroom van het net afneemt en aan het net levert, worden piekmomenten op dat specifieke bedrijventerrein in kaart gebracht. Met deze gegevens en in samenspraak met de deelnemende bedrijven wordt naar oplossingen gezocht door flexibiliteit binnen bedrijven actief te beheren én te vergroten met een Battery Energy Storage System.

Een praktijkvoorbeeld

Zonder dat men dat van elkaar weet, gebeurt het vaak dat op een bedrijventerrein in eenzelfde periode elektrische auto’s worden opgeladen. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt zodat het net minder zwaar wordt belast. Zo kan misschien ook het gebruik van zware machines op elkaar worden afgestemd. In gezamenlijkheid ontstaat op deze manier ruimte op het net maar wellicht ook voor bedrijfsuitbreiding.

Scholing

Zoals in elk JTF IJmond project zit in dit project ook Arbeidsmarkt en Scholing. Er worden 75 duurzaamheidsadviseurs opgeleid: 40 werknemers van de deelnemende bedrijven, 30 studenten en vijf werknemers. Het Nova College verzorgt deze opleiding binnen de opleiding Adviseur Duurzaamheid en MyTec.

Just Transition Fund

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.