Reststoffenhub

Reststromen hergebruiken tot grondstof. Dit is een van de stappen om te werken aan circulair ondernemen. Steeds meer ondernemers en overheden zien het belang van een circulaire economie in. Zo ook een aantal voorlopende ondernemers in Heemskerk op bedrijventerrein De Trompet.

Op dit bedrijventerrein start in oktober 2022 een pilot rondom een reststoffenhub. Een hub is een verzamelpunt op het bedrijventerrein voor alle reststoffenstromen, zodat deze goedkoper en duurzamer verwerkt en hergebruikt kunnen worden.

Pilot

In het voorjaar van 2022 verkent GreenBiz IJmond de opties voor een zogenoemde reststoffenhub op bedrijventerrein De Trompet. Uit de gesprekken die destijds zijn gevoerd met ruim 100 ondernemers is gebleken dat er draagkracht is voor een dergelijke plek. Daarom starten wij op 27 oktober 2022 met een pilot rondom de reststoffenhub. Begin oktober 2022 start de aanmeldprocedure en de pilot zal tot 27 februari 2023 lopen.

Onderneemt u op De Trompet? Lees snel meer over de pilot en meld u aan.

Bekijk ook: 
- Presentatie van juni 2022 over de verkenningsperiode (pptx, 11 MB)