Zoeken

Reststoffenhub

Reststromen hergebruiken tot grondstof. Dit is een van de stappen om te werken aan circulair ondernemen. Steeds meer ondernemers en overheden zien het belang van een circulaire economie in. Zo ook een aantal voorlopende ondernemers in Heemskerk op bedrijventerrein De Trompet.

Op dit bedrijventerrein organiseerden we in 2022 en begin 2023 een pilot rondom een reststoffenhub. Een hub is een verzamelpunt op het bedrijventerrein voor alle reststoffenstromen, zodat deze goedkoper en duurzamer verwerkt en hergebruikt kunnen worden.

De pilot was dermate succesvol dat we nu werken aan een vaste hub op bedrijventerrein de Trompet. Samen met BIZ Trompet en Gemeente Heemskerk verkennen we momenteel drie potentiële locaties. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een reststoffenhub op andere bedrijventerreinen in de IJmond regio te realiseren.

Onderneemt u op De Trompet? Of wilt u meer weten over de hoe en waarom van een reststoffenhub? Lees snel meer over de pilot.