Producten van GreenBiz IJmond

Producten van GreenBiz IJmond

Wij bieden ondernemers verschillende (vrijblijvende) producten en diensten aan om hen te ondersteunen in de (eerste) stappen naar verduurzaming van het bedrijf en bedrijventerrein. Op deze pagina een overzicht van alle lopende producten en diensten.

Energielabel C

Doel van het project

Uitleg van het project - kort en krachtig

Korte omschrijving van de activiteiten

Uitleg - kort en krachtig

Datalogger

Doel van het project

Doel van het project is om voor bedrijven inzichtelijk te maken waar bij het inregelen van hun verwarmingssysteem gas bespaard kan worden. Bij meer dan 90% van de bedrijven is de CV niet goed ingeregeld en kan er met eenvoudige aanpassingen nog flink geld bespaard worden.

Korte omschrijving van de activiteiten

Bedrijven die graag een datalogger geplaatst willen hebben, kunnen dit aanvragen bij GreenBiz door ons een berichtje te sturen. De datalogger wordt in de wintermaanden minimaal een weekgeplaatst als het kouder is dan 10 graden en de CV dus aanstaat. Het bedrijf ontvangt een rapportje van de resultaten. GreenBiz maakt vervolgens met u een afspraak om de resultaten te bespreken. Van de bedrijven die deelnemen wordt verwacht dat ze de maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn ook nemen.

Energiescans

Doel van het project

Via de organisatie Klimaatroute bieden wij vanuit GreenBiz IJmond energiescans aan. Deze scan geeft inzicht in het huidige energieverbruik, maar ook de kansen om de energierekening naar beneden te halen.

Korte omschrijving van de activiteiten

Uitleg - kort en krachtig

Gratis advies op maat

Doel van het project

Uitleg van het project - kort en krachtig

Korte omschrijving van de activiteiten

Uitleg - kort en krachtig

Flexscan

Doel van het project

Doel van dit project is om een zogenaamde Flexscan te ontwikkelen. Deze scan moet inzicht geven in de kansen en opbrengsten van flexibilisering. De Flexscan biedt zicht op kostenafwegingen voor zowel individuele ondernemers als voor het collectief.

Korte omschrijving van de activiteiten

Eerst worden de wensen van de gebruikers (adviseurs/parkmanagers) en de ondernemers in kaart gebracht. Om te bepalen welke bedrijfsprocessen energieflexibiliteit kunnen leveren, worden vervolgens op de bedrijventerreinen in de IJmond de meest relevante processen geselecteerd en gemeten. Vervolgens wordt de data die hieruit voortkomt door TNO gebruikt om een model te maken dat we voor heel Nederland in kunnen zetten. Ten slotte voeren we voor alle bedrijventerreinen in de IJmond ook de flexscan uit.