Zoeken

Duurzame Dinsdag: dit kan GreenBiz IJmond ondernemers bieden

Gepubliceerd op 6 september 2022

De eerste dinsdag van september is het Duurzame Dinsdag, een dag waarop duurzame initiatieven en ideeën extra aandacht krijgen. GreenBiz IJmond is hier een goed voorbeeld van. Wij proberen ondernemers op allerlei manieren te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf en bedrijventerrein, maar ook om de CO2-uitstoot te verminderen. Hoe precies?

GreenBiz Green Deal

Bent u ondernemer en wilt u graag duurzamer ondernemen? Een goede eerste stap is dan het ondertekenen van de GreenBiz Green Deal: een intentieverklaring om een extra stapje te zetten op het gebied van verduurzamen. Als u dit doet, helpt GreenBiz IJmond u op allerlei manieren bij het bereiken van dit doel. Wilt u bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen? GreenBiz IJmond informeert u graag over de subsidiemogelijkheden en wij kunnen ook een subsidieaanvraag voor u doen. Wilt u weten waar er kansen liggen qua energiebesparing? U kunt een energiescan laten uitvoeren door GreenBiz IJmond en zodoende inzicht krijgen in hoe u uw energierekening omlaag brengt.

GreenBiz Energy

GreenBiz IJmond helpt u niet alleen bij het aanschaffen van zonnepanelen, maar wij hebben ook de mogelijkheid om uw bedrijf aan te sluiten op Lokale Energie Markt (LEM). Binnen dit energieplatform wordt de vraag en aanbod aan groene stroom op een bedrijventerrein bij elkaar gebracht. Heeft u zonnepanelen op uw dak liggen? Dan kunt u groene stroom leveren aan uw collega-ondernemers. Wie groene stroom afneemt van de LEM, doet ook de portemonnee een plezier. Het afnemen van lokaal opgewekte energie is immers goedkoper dan een contract afsluiten bij een grote speler op de energiemarkt.

GreenBiz Circular

Verduurzamen en het verminderen van de CO2-uitstoot zit ‘m niet alleen in het al dan niet opwekken of afnemen van groene energie. Ook op het gebied van bedrijfsafval is er een wereld te winnen. GreenBiz IJmond helpt u graag bij het ontdekken van de mogelijkheden.
Sinds 2020 maken wij deel uit van het Europese project Upcycle Your Waste. Vanuit dit project is het idee voor een reststoffenhub ontstaan. Dit is een afvalbrengstation waar afval zorgvuldig wordt gescheiden voordat het op de juiste manier wordt verwerkt. Momenteel wordt er samen met een aantal bij GreenBiz IJmond aangesloten afnemers gewerkt aan het realiseren van zo’n hub. De verwerking van reststoffen of afval wordt de komende jaren flink duurder, dus het is lucratief om hier een slag in te maken. Meer weten over het Upcycle Your Waste-project en de mogelijkheden? Bekijk ook de Upcycle Your Waste-flyer voor meer informatie.

GreenBiz Academy

Naast alles wat wij voor u als ondernemer kunnen doen, heeft GreenBiz IJmond ook samen met het Nova College een opleiding opgezet. Tijdens de opleiding voor Junior Consultant Duurzaamheid. U kunt leerlingen van deze opleiding een stageplek bieden binnen uw onderneming.

Meer informatie over Duurzame Dinsdag vindt u op de website van deze themadag.

Over GreenBiz IJmond

Vereniging GreenBiz IJmond is een initiatief voor en door ondernemers. Wij werken samen met ondernemers aan het verduurzamen van het bedrijf en het bedrijventerrein. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt de GreenBiz-bedrijven kosteloos bij hun activiteiten, maar bijvoorbeeld ook door middel van advies en denkkracht over energiebesparing, duurzame energie of het begeleiden van subsidieaanvragen.