Zoeken

Verkenning reststoffenhub De Trompet officieel van start!

Gepubliceerd op 29 maart 2022

Afval hergebruiken tot grondstof. Een van de stappen om te werken aan circulair ondernemen. Steeds meer ondernemers en overheden zien het belang van een circulaire economie in. Zo ook een aantal voorlopende ondernemers in Heemskerk op bedrijventerrein de Trompet. GreenBiz IJmond werkt met hen samen om de eerste verkenning naar een reststoffenhub te realiseren.

Een hub is een verzamelpunt op het bedrijventerrein waar alle afvalstromen samen komen. Het doel is om de inzameling van onze afvalstromen beter, duurzamer en ook goedkoper te maken door de realisatie van een hub. Een hub levert bijvoorbeeld een betere afvalscheiding voor het bedrijventerrein als geheel op en meer inzicht in de vrijgekomen reststromen waar wellicht een waardevolle bestemming voor te vinden is. Ook het terugdringen van transportkilometers en daarmee CO2-reductie wordt gerealiseerd. Een win-win situatie dus.

Aandacht voor reststoffenhub

In de week van 4 april brengen daarom een aantal ondernemers samen met GreenBiz IJmond de verkenning naar de reststoffenhub onder de aandacht. Zo wordt een eerste brief langsgebracht bij ondernemers, maar er gebeurt meer. Op 5 april delen zij bij de ingangen van De Trompet de brief, een flyer en een presentje uit om zo het eerste gesprek met de ondernemers aan te gaan.

Bedrijfsbezoeken

De reststoffenhub is namelijk een succes als bijna alle ondernemers aan het project deelnemen. Daarom staat in de eerdere brief beschreven dat wij elke ondernemer bezoeken om onder andere de wensen en behoeften op te halen.

GreenBiz IJmond

Samen en lokaal bedrijven verduurzamen! GreenBiz IJmond is voor en door ondernemers die ondersteunt bij het verduurzamen van bedrijven en -terrein. Zij informeert en begeleidt ondernemers bij het inzichtelijk maken van mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwek (zonnepanelen). Ook ondersteunen zij duurzame subsidieaanvragen en brengt ondernemers met elkaar in contact.

Upcycle Your Waste-project

Om de bewustwording en circulaire mogelijkheden van bedrijfsafval onder ondernemers te vergroten, hebben Omgevingsdienst IJmond en GreenBiz zich aangesloten bij het Europese project Upcycle Your Waste. Het doel is om de afvalstromen bij deelnemende bedrijven in de IJmond te verminderen tot wel 20%.